Het eigen opvoedingsproject

Gids voor besturen, blz. 32 e.v.

In het eigen opvoedingsproject krijgt de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen een meer concrete, schooleigen invulling. Het uitgeschreven opvoedingsproject maakt de gemeenschappelijke kern waaraan men werkt, beter zichtbaar, herkenbaar én bespreekbaar. 

  1. Voor de schoolgemeenschap zelf vormt het opvoedingsproject een leidraad en een werkinstrument om een groeiende eenheid in het gehele schoolleven te bevorderen. 
  2. Het opvoedingsproject is richtinggevend voor het uitstippelen van een schoolbeleid en dient als basis voor het uitwerken van een schoolwerkplan, het schrijven van het arbeidsreglement en het schoolreglement. In het internaat is het eigen opvoedingsproject richtinggevend voor het internaat. 
  3. Voor de personeelsleden maakt het opvoedingsproject ook deel uit van hun arbeidscontract. 
  4. Voor de ouders van de leerlingen verduidelijkt het opvoedingsproject wat de school te bieden heeft en nodigt ook hen uit tot een actief engagement. Om de leerlingen te kunnen inschrijven dienen de ouders het opvoedingsproject te onderschrijven. 
  5. Het bestuur gebruikt het opvoedingsproject ook als toetssteen bij het bepalen van haar beleid en het nemen van beslissingen. 

In scholen van het basisonderwijs is het Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs (OKB) een referentiewerk bij het ontwikkelen van een schooleigen opvoedingsproject en daarbij aansluitende kwaliteitszorg.