Praktijkmaterialen vormingsavonden Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting 2016-2017