A-Z zoekindex

Atop

 • Aansprakelijkheid

  Gids blz. 56, 57, 74, 103, 104, 111, 123-135

  Klik hier

 • Aanstelling

  Gids, blz. 40, 46, 47, 49, 59, 116

  • Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (tabd): gids, blz. 49, 62
  • Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (tadd), gids, blz. 48, 49, 54, 62

  Klik hier

 • Aanvangsbegeleiding

  Gids blz. 50, 77

  Klik hier

 • Aanwending (van de onderwijstijd)

  Gids, blz. 41-42

  Klik hier

 • Adjunct-directeur

  Gids, blz. 48, 51 59, 106, 117, 134

  Klik hier

 • Administratie

  Gids, blz. 62-63, 106, 115

  • Leerlingenadministratie, gids, blz. 63
  • Personeelsadministratie, gids, blz. 62

  Klik hier

 • Agion

  Gids, blz. 64, 70, 71-72, 73, 74, 124

  Klik hier

 • Algemeen directeur

  Gids, blz. 117

  Klik hier

 • Algemeen reglement

  Gids, blz. 31-32, 33, 49-50

  Klik hier

 • Algemene pedagogische reglementering (APR)

  Gids, blz. 42, 44

  Klik hier

 • Algemene vergadering

  Gids, blz. 56, 66, 96-100, 101-104, 105, 107-108, 113-114, 121, 132

  Klik hier

 • Ambten

  Gids, blz. 47-49, 57-59

  Klik hier

 • Arbeiders

  Gids, blz. 44-45, 50, 55-56, 106

  Klik hier

 • Arbeidsovereenkomst

  Gids, blz. 32, 47, 49, 50, 55, 56, 62, 116

  Klik hier

 • Arbeidsreglement

  Gids, blz. 32, 33, 49-50, 56, 83, 116

  Klik hier

Btop

 • Basisregels die een bestuur moet naleven

  Gids blz, 20

  Klik hier

 • Bedienden

  Gids, blz. 44-45, 50, 55-56, 106

  Klik hier

 • Begeleiding van nieuwe leerkrachten

  Gids, blz. 50, 77

  Klik hier

 • Begeleidingsdienst

  Gids, blz. 41, 43, 51, 115, 123, 127, 133

  Klik hier

 • Begroting

  Gids, blz. 42, 66, 67, 98, 100, 103, 105, 108, 113, 116

  Klik hier

 • Bekwaamheidsbewijzen

  Gids, blz. 47-49

  Klik hier

 • Beleid
  • Communicatiebeleid - Gids, blz. 86-91, 106, 116, 125
  • Financieel en materieel beleid - Gids, blz. 63-74, 83, 106, 112, 116, 125
  • Identiteit en pastoraal - Gids, blz. 38-40, 87, 105, 115, 125 
  • Inspraakbeleid - Gids, blz. 79-86, 106, 116, 125
  • Pedagogisch-didactisch beleid - Gids, blz. 40-44, 105, 115, 125
  • Personeelsbeleid - Gids, blz. 31, 44-57, 59, 87, 105, 111, 112, 115, 117, 125
  • Schoolorganisatie- en administratie - Gids, blz. 57-63, 106, 115, 125
  • Welzijnsbeleid - Gids, blz. 74-79, 106, 116, 125

  Klik hier

 • Bemiddeling

  Gids, blz. 53

  Klik hier

   

 • Benoeming

  Gids, blz. 46, 48, 49, 51, 52-53, 54, 59, 62, 112, 116

  Klik hier

 • Bestuur
  • Dagelijks bestuur - Gids, blz. 95, 100, 102, 109, 110
  • Raad van bestuur - Gids, blz. 57, 66, 89, 95, 97-100, 101-103, 104-106, 107-114, 121, 122, 126, 133
  • Bestuurswerking - Gids, blz. 90, 95-128

  Klik hier

 • Bestuurder

  Gids, blz. 51, 57, 87-89, 98-100, 102, 103-109, 110-111, 112-115, 119, 121, 122, 132, 134, 135, 137

  Klik hier

 • Bisschoppen(conferentie)

  Gids, blz. 27, 30, 31, 34, 39-40, 123

  Klik hier

 • Boekhouding

  Gids, blz. 64, 65, 66-67, 95, 103, 112

  Klik hier

 • Bundelen van krachten

  Gids, blz. 110, 121- 124

  Klik hier

Ctop

 • Cass / caim

  Gids blz. 115, 119-122

  Klik hier

 • Cijns

  Gids blz. 65, 70

  Klik hier

 • Clb (centrum voor leerlingenbegeleiding)

  Gids blz. 43, 49, 71, 73, 80, 105, 115, 122

  Klik hier

 • Codi - coördinerend directeur

  Gids blz. 118

  Klik hier

 • College van beroep

  Gids blz. 134

  Klik hier

 • Communicatie
  • Crisiscommunicatie: Gids blz. 89
  • Externe communicatie: Gids blz. 89-90
  • Interne communicatie: Gids blz. 86-89

  Klik hier

 • Communicatiebeleid

  Gids blz. 86-91, 106, 116, 125

  Klik hier

 • Conflicten (preventie van)

  Gids blz. 45, 53-54, 112, 118, 119

  Klik hier

 • Contract (arbeidsovereenkomst)

  Gids blz; 32, 47, 49, 50, 55, 56, 62, 116

  Klik hier

 • Cpbw (comité voor preventie en bescherming op het werk)

  Gids blz. 45, 75, 76-79, 106, 116, 122

  Klik hier

Dtop

 • Dagelijks bestuur

  Gids blz. 95, 100, 102, 109, 110

  Klik hier

 • Dbfm

  Gids blz. 72

  Klik hier

 • Decreet rechtspositie

  Gids blz. 31, 44-46, 49, 51, 55, 84, 116

  Klik hier

 • Definitie (van de katholieke school)

  Gids blz. 27, 31 

  Klik hier

 • Delegeren

  Gids blz. 41, 43, 45, 109-110  

  Klik hier

 • Didactisch beleid

  Gids blz. 40-44, 105, 115, 125  

  Klik hier

 • Diko - Dienst voor investeringen van het katholiek onderwijs

  Gids blz. 69-73, 123 

  Klik hier

 • Diocesaan Comité

  Gids blz. 90, 122, 123

 • Dirco - directeur met coördinerende opdracht

  Gids blz. 118

  Klik hier

 • Directie - directeur

  Gids blz. 29, 33, 39, 40, 42-45, 47, 48, 51, 52, 58-63, 67, 68, 74-76, 79-83, 86-91, 106, 109-112, 114, 116-119, 127, 133, 134, 137 

  Klik hier

 • Doorlichting

  Gids blz. 40, 41, 46, 65, 69, 132-133 

  Klik hier

 • DPCC

  Gids blz. 57, 123 

  Klik hier

Etop

 • Eindtermen

  Gids blz. 41 

  Klik hier

 • Eindverantwoordelijkheid

  Gids blz. 41, 43, 45, 62, 74, 88, 89, 117, 119, 121, 124, 126, 131-134 

  Klik hier

 • Engagementsverklaring

  Gids blz. 33 

  Klik hier

 • Erfpacht

  Gids blz. 65, 69, 70, 71, 106, 137 

  Klik hier

 • Erkende Instantie Rooms-katholieke godsdienst

  Gids blz. 40, 124 

  Klik hier

 • Erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden (basisregels)

  Gids blz. 20, 21, 57, 60, 64

  Klik hier

 • Evaluatie (van personeelsleden)

  Gids blz. 40, 45, 46, 50-51, 54, 62, 63, 83, 91, 112, 116 

  Klik hier

 • Evaluator

  Gids blz. 51, 63, 91, 106, 110, 117, 118, 134 

  Klik hier

 • Externe communicatie

  Gids blz. 89-90 

  Klik hier

 • Externe dienst (voor preventie en bescherming op het werk)

  Gids blz. 74, 75-76, 77, 116 

  Klik hier

Ftop

 • Financieel beleid

  Gids blz. 63-66, 83, 106, 112, 116, 125 

  Klik hier

 • Financieel bestuurder (penningmeester)

  Gids blz. 99, 105, 112 

  Klik hier

 • Fiscale verplichtingen

  Gids blz. 55, 65, 66, 68-69, 103, 112 

  Klik hier

 • Flankerend onderwijsbeleid

  Gids blz. 61-62 

  Klik hier

 • Forum (tijdschrift)

  Gids blz. 88 

  Klik hier

 • Functiebeschrijving

  Gids blz. 46, 47, 50-51, 54, 62, 84, 116-118 

  Klik hier

 • Functioneringsgesprek

  Gids blz. 50-51, 112 

  Klik hier

Gtop

 • Gemandateerde

  Gids blz. 51, 63, 109-110, 117, 134 

  Klik hier

 • Godsdienst

  Gids blz. 27, 29, 30, 31, 38, 39-40, 43, 48, 49, 58, 59, 115, 124 

  Klik hier

 • Grondwet

  Gids blz. 19, 20, 24 

  Klik hier

Htop

 • Handelsactiviteiten

  Gids blz. 65 

  Klik hier

 • Herstructurering

  Gids blz. 57, 69 

  Klik hier

 • Huishoudelijk reglement

  Gids blz. 60, 84, 88, 95, 102, 104, 105, 109, 111, 113, 114, 132 

  Klik hier

 • Huur

  Gids blz. 65, 69-70, 106 

  Klik hier

Itop

 • Identiteit

  Gids blz. 30, 47, 89, 102

  Klik hier

 • Identiteit en pastoraal

  Gids blz. 38-40, 105, 115, 125 

  Klik hier

 • IDKG

  Gids blz. 40, 124 

  Klik hier

 • Inschrijvingsbeleid

  Gids blz. 60-61, 106 

  Klik hier

 • Inspectie

  Gids blz. 40, 41, 43, 69, 115, 124, 132-133 

  Klik hier

 • Inspraak

  Gids blz. 57, 59, 79-86, 106, 116, 125 

  Klik hier

 • Inspraakbeleid

  Gids blz. 79-86, 106, 116, 125 

  Klik hier

 • Internaat

  Gids blz. 50, 57, 59, 75, 111, 122

 • Interne bereoepscommissie

  Gids bzl. 133-134 

  Klik hier

 • Interne communicatie

  Gids blz. 86-89

  Klik hier

 • Interne dienst (voor preventie op het werk)

  Gids blz. 74, 75, 76

  Klik hier

Jtop

 • Jaarrekening

  Gids blz. 42, 66, 89, 103, 108, 133

  Klik hier

Ktop

 • Kamer van beroep

  Gids blz. 134

  Klik hier

 • Katholiek onderwijs

  Gids blz. 19, 27-34, 41, 43, 47, 49, 52, 70, 71, 87, 90, 97, 101, 110, 111, 119, 122-124, 133 

  Klik hier

 • Katholieke school (definitie van)

  Gids blz. 27, 31

  Klik hier

 • Kinderopvang

  Gids blz. 61 

  Klik hier

 • Kosteloosheid

  Gids blz. 42

  Klik hier

 • Kwaliteit

  Gids blz. 28, 30, 41, 43, 46, 47, 50, 51, 65, 105, 132

 • Kwaliteitsvol besturen

  Gids blz. 124-128

  Klik hier

Ltop

 • Lastgeving (volmacht)

  Gids blz. 49, 67, 87, 91, 99, 109-110, 114 

  Klik hier

 • Ledenregister

  Gids blz. 89, 101, 107 

  Klik hier

 • Leerlingenadministratie

  Gids blz. 63 

  Klik hier

 • Leerlingenraad

  Gids blz. 79, 80-81, 122 

  Klik hier

 • Leermiddelen

  Gids blz. 39, 40, 42 

  Klik hier

 • Leerplannen

  Gids blz. 39, 40, 41, 47, 52

  Klilk hier

 • Leerplicht

  Gids blz. 20 

  Klik hier

 • Leidraad (voor bestuursvergaderingen)

  Gids blz. 114-116 

  Klik hier

 • Lestijdenpakket

  Gids blz. 57-58, 115 

  Klik hier

 • LOC (Lokaal onderhandelingscomité)

  Gids blz. 52, 75, 79, 82-84, 85, 91, 116, 122 

  Klik hier

 • LOP (lokaal overlegplatform)

  Gids blz. 59-60, 122 

  Klik hier

Mtop

 • Maatschappelijke zetel

  Gids blz. 89, 96, 107, 135 

  Klik hier

 • Mandaat (Rooms-katholieke godsdienst)

  Gids blz. 39-40 

  Klik hier

 • Materieel beleid

  Gids blz. 69-74, 106, 112, 116, 125 

  Klik hier

 • Materieel beleid - AGIOn

  Gids blz. 64, 69-74, 124 

  Klik hier

 • Maximumfactuur

  Gids blz. 42 

  Klik hier

 • Medezeggenschapscollege (mzc)

  Gids blz. 74, 84-85, 122 

  Klik hier

 • Ministerie van onderwijs en vorming

  Gids blz. 21, 41, 44, 47, 49, 88, 135, 137

 • MVD-personeel (arbeiders)

  Gids blz. 44-45, 50, 55-56, 106 

  Klik hier

Ntop

 • Nascholing

  Gids blz. 34, 39, 44, 46, 50, 51-52, 64, 80, 115, 116, 118, 123 

  Klik hier

 • Netwerking

  Gids blz. 121-124

  Klik hier

 • Niet-onderwijsgebonden regelgeving

  Gids blz. 63

  Klik hier

 • Nieuwsbrieven

  Gids blz. 88, 91

  Klik hier

Otop

 • OCSG

  Gids blz. 55, 75, 79, 85-86, 122

  Klik hier

 • Om te dienen (Onderwijsbrief)

  Gids blz. 30-31

  Klik hier

 • Omkadering (pesoneelsformatie)

  Gids blz. 57-59, 106

  Klik hier

 • Onderwijs
  • Katholiek onderwijs
       Gids blz. 19, 27-34, 41, 43, 47, 49, 52, 57, 70, 71, 87, 90, 97, 101, 110, 111, 119, 122-124, 133 
       Klik hier
   
  • Onderwijsvrijheid
       Gids blz. 20-21
       Klik hier
   
  • Recht op onderwijs
       Gids blz. 19-20, 21-24
       Klik hier
 • Onderwijsaanbod

  Gids blz. 41, 57, 67, 85, 115 

  Klik hier

 • Onderwijsbrief

  Gids blz. 30-31 

  Klilk hier

 • Onderwijsinspectie

  Gids blz. 40, 41, 43, 69, 115, 124, 132-133 

  Klik hier

 • Onderwijsnet

  Gids blz. 21, 37, 61

  Klik hier

 • Onderwijstijd

  Gids blz. 41-42 

  Klik hier

 • Onderwijsvicariaat

  Gids blz. 27, 40, 119, 122, 123, 127

 • Ontbinding (van de vzw)

  Gids blz. 100, 103, 108 

  Klik hier

 • Onthaal

  Gids blz. 50, 77 

  Klik hier

 • Ontwikkelingsdoelen

  Gids blz. 41 

  Klik hier

 • Onverenigbaarheden

  Gids blz. 46, 98, 106, 111 

  Klik hier

 • Opdrachtsverklaring

  Gids blz. 19, 27-29, 32, 47, 49, 52, 87, 101, 133 

  Klik hier

 • Opstal

  Gids blz. 69, 70, 71, 137 

  Klik hier

 • Opvoedingsproject

  Gids blz. 27, 28, 30, 32-33, 37, 39, 41, 45-47, 49, 53, 55, 64, 79, 86, 87, 101, 105, 220, 112, 115, 123 

  Klik hier

 • OR - Ondernemingsraad

  Gids blz. 45, 52, 75, 79, 82, 84, 85, 106, 116, 122 

  Klik hier

 • Ouderraad

  Gids blz. 79, 80-81, 91, 122 

  Klik hier

 • Overheidsopdrachten

  Gids blz. 42, 63, 65, 69, 135 

  Klik hier

Ptop

 • Participatie (Inspraak)

  Gids blz. 35, 57, 59, 76, 79-86, 106, 116, 125, 127 

  Klik hier

 • Pastoraal

  Gids blz. 38-40, 87, 105, 112, 115, 123, 125 

  Klik hier

 • Patrimoniumtaks

  Gids blz. 68, 112 

  Klik hier

 • PC 152 en PC 225

  Gids blz. 44, 45, 55

  Klik hier

 • Pedagogisch en didactisch beleid

  Gids blz. 40-44, 105, 115, 125 

  Klik hier

 • Pedagogische begeleidingsdienst

  Gids blz. 41, 43, 51, 115, 123, 127, 133 

  Klik hier

 • Pedagogische raad

  Gids blz. 79, 80-81, 122 

  Klik hier

 • Penningmeester (financieel beheerder)

  Gids blz. 99, 105, 112 

  Klik hier

 • Personeelsadministratie

  Gids blz. 62 

  Klik hier

 • Personeelsbeleid

  Gids blz. 31, 44-57, 59, 87, 105, 111, 112, 115, 117, 125 

  Klik hier

 • Personeelscategorieën

  Gids blz. 47-48, 55, 58

  Klik hier

  ​       Ambten, Gids blz. 47-49, 57-59 - Klik hier

         Bekwaamheidsbewijzen, Gids blz. 47-49 - Klik hier

   

 • Personeelsformatie

  Gids blz. 57-59 

  Klik hier

 • Preventie van conflicten

  Gids blz. 53-54 

  Klik hier

 • Preventieadviseur

  Gids blz. 42, 75, 76-77, 116 

  Klik hier

 • Privacy

  Gids blz. 62, 63

 • Professionalisering

  Gids blz. 34, 39, 44, 46, 50, 51-52, 64, 80, 115, 116, 118, 123

  Klik hier

 • Puntenenveloppe

  Gids blz. 57-59 

  Klik hier

Rtop

 • Raad van bestuur

  Gids blz. 57, 66, 89, 95, 97-100, 101-103, 104-106, 107-114, 121, 122, 126, 133 

  Klik hier

 • RCC

  Gids blz. 57, 123 

  Klik hier

 • RCSG - Reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap

  Gids blz. 54-55, 122 

  Klik hier

 • Reaffectatie

  Gids blz. 54-55, 122 

  Klik hier

 • Recht van opstal

  Gids blz. 69, 70, 71, 107

  Klik hier

 • Register (ledenregister)

  Gids blz. 89, 101, 107 

  Klik hier

 • Reglement
  • Algemeen reglement
       Gids blz. 31-32, 33, 49-50
       Klik hier
   
  • Arbeidsreglement
       Gids blz. 32, 33, 49-50, 56, 83, 116
       Klik hier
   
  • Schoolreglement
       Gids blz. 21, 27, 28, 32, 33, 39, 41, 47, 60, 61, 80, 105 
 • Rekrutering van (bestuurs)leden

  Gids blz. 111 

  Klik hier

 • Rooms-katholieke godsdienst

  Gids blz. 27, 29, 30, 31, 38, 39-40, 43, 48, 49, 58, 59, 115, 124

  Klik hier

Stop

 • Salaristoelagen

  Gids blz. 63 

  Klik hier

 • Samenwerking (bundelen van krachten)

  Gids blz. 110, 121-124 

  Klik hier

 • Scholengemeenschap

  Gids blz. 31, 43, 46, 47, 49, 51-53, 54-55, 57-59, 75, 79, 82, 84-86, 87, 101, 106, 110, 115, 118, 119,-121, 122, 131 

  Klilk hier

 • Schoolorganisatie en -administratie

  Gids blz. 57-63, 106, 115, 125

  Klik hier

 • Schoolraad

  Gids blz. 33, 52, 75, 79-80, 81, 84, 91, 116, 122

  Klik hier

 • Schoolreglement

  Gids blz. 21, 27, 28, 32, 33, 39, 41, 47, 60, 61, 80, 105, 115

  Klik hier

 • Schoolwerkplan

  Gids blz. 27, 28, 32, 33-34, 39, 47, 80, 105, 115

  Klik hier

 • Secretaris

  Gids blz. 98-99, 104, 105, 111, 112, 114

  Klik hier

 • Selectie (van personeel)

  Gids blz. 46-47

  Klik hier

 • Statuten

  Gids blz. 88, 89, 95, 96-100, 101-105, 107-111, 113-114, 120, 132

  Klik hier

 • Structuurwijzigingen

  Gids blz. 57

  Klik hier

 • Subsidiëringsvoorwaarden (basisregels)

  Gids blz. 20

  Klik hier

Ttop

 • Taakverdeling

  Gids blz. 111-112, 118, 125

  Klik hier

 • Terbeschikkingstelling

  Gids blz. 52, 53, 54, 55, 62, 116

  Klik hier

 • Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (tabd)

  Gids blz; 49, 62

  Klik hier

 • Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (tadd)

  Gids blz. 48, 49, 54, 62

  Klik hier

 • Toetreding van leden

  Gids blz. 97, 102, 107

  Klik hier

 • Tucht

  Gids blz. 46, 49, 53-54, 81, 106, 119, 134

  Klik hier

Utop

 • Uitsluiting van leden

  Gids blz. 97, 98, 102, 103, 107, 108

  Klik hier

 • Urenpakket

  Gids blz. 58

  Klik hier

Vtop

 • Vakbondsafvaardiging

  Gids blz; 76, 81-82, 122

  Klik hier

 • Vaste benoeming

  Gids blz. 46, 48, 49, 51, 52-53, 54, 59, 62, 112, 116

  Klik hier

 • Verantwoordelijkheid

  Gids blz. 28-30, 32-, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 62, 65, 69, 74, 75, 79, 83, 87, 88, 89, 101, 106, 110-112, 114, 116-121, 125, 126, 131-139

  Klik hier

 • Vereffening

  Gids, blz. 100

  Klik hier

 • Vergaderen

  Gids blz. 80, 81, 83, 85, 87, 88, 91, 98, 99, 112, 113-114, 119, 122, 125, 126, 128

  Klik hier

 • Verlofstelsels

  Gids blz. 53, 62, 83, 106, 116

  Klik hier

 • Verzekeringen

  Gids blz. 56, 65, 74, 78, 79, 106, 111, 116, 135-139

  Klik hier

 • VIMKO

  Gids blz. 90, 121-124, 127

  Klik hier

 • Volmacht

  Gids blz. 49, 67, 87, 91, 99, 109-110, 114

  Klik hier

 • Voorzitter

  Gids blz. 91, 97-99, 104, 105, 111, 112, 113, 114

  Klik hier

 • Vrijwilligers

  Gids blz. 44, 56-57, 74, 136-138

  http://www.gidsvoorbesturen.be/node/41/Klik hier

 • VSKO - Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

  Gids, blz. 27, 31, 33, 34, 41, 49, 52, 55, 62, 69, 71, 80, 82, 88, 122, 123, 127, 128, 133

  Klik hier

 • Vzw

  Gids blz. 45, 56-57, 65-70, 89, 95-108, 109-111, 120-122, 125-126, 133-135, 137

  Klik hier

Wtop

 • Welzijnsbeleid

  Gids blz. 74-79, 106, 116, 125 

  Klik hier

 • Werkingstoelagen

  Gids blz. 63, 64-65, 66, 73, 106  

  Klik hier

Ztop

 • Zakelijk recht

  Gids blz. 69-71  

  Klik hier

 • Zware didactische apparatuur

  Gids blz. 73-74  

  Klik hier