A-Z zoekindex

Atop

  • Aansprakelijkheid

    Gids blz. 56, 57, 74, 103, 104, 111, 123-135

    Klik hier

  • Aanstelling

    Gids, blz. 40, 46, 47, 49, 59, 116

    • Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (tabd): gids, blz. 49, 62
    • Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (tadd), gids, blz. 48, 49, 54, 62

    Klik hier

  • Aanvangsbegeleiding

    Gids blz. 50, 77

    Klik hier

  • Aanwending (van de onderwijstijd)

    Gids, blz. 41-42

    Klik hier

  • Adjunct-directeur

    Gids, blz. 48, 51 59, 106, 117, 134

    Klik hier

  • Administratie

    Gids, blz. 62-63, 106, 115

    • Leerlingenadministratie, gids, blz. 63
    • Personeelsadministratie, gids, blz. 62

    Klik hier

  • Agion

    Gids, blz. 64, 70, 71-72, 73, 74, 124

    Klik hier

  • Algemeen directeur

    Gids, blz. 117

    Klik hier

  • Algemeen reglement

    Gids, blz. 31-32, 33, 49-50

    Klik hier

  • Algemene pedagogische reglementering (APR)

    Gids, blz. 42, 44

    Klik hier

  • Algemene vergadering

    Gids, blz. 56, 66, 96-100, 101-104, 105, 107-108, 113-114, 121, 132

    Klik hier

  • Ambten

    Gids, blz. 47-49, 57-59

    Klik hier

  • Arbeiders

    Gids, blz. 44-45, 50, 55-56, 106

    Klik hier

  • Arbeidsovereenkomst

    Gids, blz. 32, 47, 49, 50, 55, 56, 62, 116

    Klik hier

  • Arbeidsreglement

    Gids, blz. 32, 33, 49-50, 56, 83, 116

    Klik hier

Btop

  • Basisregels die een bestuur moet naleven

    Gids blz, 20

    Klik hier

  • Bedienden

    Gids, blz. 44-45, 50, 55-56, 106

    Klik hier

  • Begeleiding van nieuwe leerkrachten

    Gids, blz. 50, 77

    Klik hier

  • Begeleidingsdienst

    Gids, blz. 41, 43, 51, 115, 123, 127, 133

    Klik hier

  • Begroting

    Gids, blz. 42, 66, 67, 98, 100, 103, 105, 108, 113, 116

    Klik hier

  • Bekwaamheidsbewijzen

    Gids, blz. 47-49

    Klik hier

  • Beleid
    • Communicatiebeleid - Gids, blz. 86-91, 106, 116, 125
    • Financieel en materieel beleid - Gids, blz. 63-74, 83, 106, 112, 116, 125
    • Identiteit en pastoraal - Gids, blz. 38-40, 87, 105, 115, 125 
    • Inspraakbeleid - Gids, blz. 79-86, 106, 116, 125
    • Pedagogisch-didactisch beleid - Gids, blz. 40-44, 105, 115, 125
    • Personeelsbeleid - Gids, blz. 31, 44-57, 59, 87, 105, 111, 112, 115, 117, 125
    • Schoolorganisatie- en administratie - Gids, blz. 57-63, 106, 115, 125
    • Welzijnsbeleid - Gids, blz. 74-79, 106, 116, 125

    Klik hier

  • Bemiddeling

    Gids, blz. 53

    Klik hier

     

  • Benoeming

    Gids, blz. 46, 48, 49, 51, 52-53, 54, 59, 62, 112, 116

    Klik hier

  • Bestuur
    • Dagelijks bestuur - Gids, blz. 95, 100, 102, 109, 110
    • Raad van bestuur - Gids, blz. 57, 66, 89, 95, 97-100, 101-103, 104-106, 107-114, 121, 122, 126, 133
    • Bestuurswerking - Gids, blz. 90, 95-128

    Klik hier

  • Bestuurder

    Gids, blz. 51, 57, 87-89, 98-100, 102, 103-109, 110-111, 112-115, 119, 121, 122, 132, 134, 135, 137

    Klik hier

  • Bisschoppen(conferentie)

    Gids, blz. 27, 30, 31, 34, 39-40, 123

    Klik hier

  • Boekhouding

    Gids, blz. 64, 65, 66-67, 95, 103, 112

    Klik hier

  • Bundelen van krachten

    Gids, blz. 110, 121- 124

    Klik hier

Ctop

  • Cass / caim

    Gids blz. 115, 119-122

    Klik hier

  • Cijns

    Gids blz. 65, 70

    Klik hier

  • Clb (centrum voor leerlingenbegeleiding)

    Gids blz. 43, 49, 71, 73, 80, 105, 115, 122

    Klik hier

  • Codi - coördinerend directeur

    Gids blz. 118

    Klik hier

  • College van beroep

    Gids blz. 134

    Klik hier

  • Communicatie
    • Crisiscommunicatie: Gids blz. 89
    • Externe communicatie: Gids blz. 89-90
    • Interne communicatie: Gids blz. 86-89

    Klik hier

  • Communicatiebeleid

    Gids blz. 86-91, 106, 116, 125

    Klik hier

  • Conflicten (preventie van)

    Gids blz. 45, 53-54, 112, 118, 119

    Klik hier

  • Contract (arbeidsovereenkomst)

    Gids blz; 32, 47, 49, 50, 55, 56, 62, 116

    Klik hier

  • Cpbw (comité voor preventie en bescherming op het werk)

    Gids blz. 45, 75, 76-79, 106, 116, 122

    Klik hier

Dtop

  • Dagelijks bestuur

    Gids blz. 95, 100, 102, 109, 110

    Klik hier

  • Dbfm

    Gids blz. 72

    Klik hier

  • Decreet rechtspositie

    Gids blz. 31, 44-46, 49, 51, 55, 84, 116

    Klik hier

  • Definitie (van de katholieke school)

    Gids blz. 27, 31 

    Klik hier

  • Delegeren

    Gids blz. 41, 43, 45, 109-110  

    Klik hier

  • Didactisch beleid

    Gids blz. 40-44, 105, 115, 125  

    Klik hier

  • Diko - Dienst voor investeringen van het katholiek onderwijs

    Gids blz. 69-73, 123 

    Klik hier

  • Diocesaan Comité

    Gids blz. 90, 122, 123

  • Dirco - directeur met coördinerende opdracht

    Gids blz. 118

    Klik hier

  • Directie - directeur

    Gids blz. 29, 33, 39, 40, 42-45, 47, 48, 51, 52, 58-63, 67, 68, 74-76, 79-83, 86-91, 106, 109-112, 114, 116-119, 127, 133, 134, 137 

    Klik hier

  • Doorlichting

    Gids blz. 40, 41, 46, 65, 69, 132-133 

    Klik hier

  • DPCC

    Gids blz. 57, 123 

    Klik hier

Etop

  • Eindtermen

    Gids blz. 41 

    Klik hier

  • Eindverantwoordelijkheid

    Gids blz. 41, 43, 45, 62, 74, 88, 89, 117, 119, 121, 124, 126, 131-134 

    Klik hier

  • Engagementsverklaring

    Gids blz. 33 

    Klik hier

  • Erfpacht

    Gids blz. 65, 69, 70, 71, 106, 137 

    Klik hier

  • Erkende Instantie Rooms-katholieke godsdienst

    Gids blz. 40, 124 

    Klik hier

  • Erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden (basisregels)

    Gids blz. 20, 21, 57, 60, 64

    Klik hier

  • Evaluatie (van personeelsleden)

    Gids blz. 40, 45, 46, 50-51, 54, 62, 63, 83, 91, 112, 116 

    Klik hier

  • Evaluator

    Gids blz. 51, 63, 91, 106, 110, 117, 118, 134 

    Klik hier

  • Externe communicatie

    Gids blz. 89-90 

    Klik hier

  • Externe dienst (voor preventie en bescherming op het werk)

    Gids blz. 74, 75-76, 77, 116 

    Klik hier

Ftop

  • Financieel beleid

    Gids blz. 63-66, 83, 106, 112, 116, 125 

    Klik hier

  • Financieel bestuurder (penningmeester)

    Gids blz. 99, 105, 112 

    Klik hier

  • Fiscale verplichtingen

    Gids blz. 55, 65, 66, 68-69, 103, 112 

    Klik hier

  • Flankerend onderwijsbeleid

    Gids blz. 61-62 

    Klik hier

  • Forum (tijdschrift)

    Gids blz. 88 

    Klik hier

  • Functiebeschrijving

    Gids blz. 46, 47, 50-51, 54, 62, 84, 116-118 

    Klik hier

  • Functioneringsgesprek

    Gids blz. 50-51, 112 

    Klik hier

Gtop

  • Gemandateerde

    Gids blz. 51, 63, 109-110, 117, 134 

    Klik hier

  • Godsdienst

    Gids blz. 27, 29, 30, 31, 38, 39-40, 43, 48, 49, 58, 59, 115, 124 

    Klik hier

  • Grondwet

    Gids blz. 19, 20, 24 

    Klik hier

Htop

  • Handelsactiviteiten

    Gids blz. 65 

    Klik hier

  • Herstructurering

    Gids blz. 57, 69 

    Klik hier

  • Huishoudelijk reglement

    Gids blz. 60, 84, 88, 95, 102, 104, 105, 109, 111, 113, 114, 132 

    Klik hier

  • Huur

    Gids blz. 65, 69-70, 106 

    Klik hier

Itop

  • Identiteit

    Gids blz. 30, 47, 89, 102

    Klik hier

  • Identiteit en pastoraal

    Gids blz. 38-40, 105, 115, 125 

    Klik hier

  • IDKG

    Gids blz. 40, 124 

    Klik hier

  • Inschrijvingsbeleid

    Gids blz. 60-61, 106 

    Klik hier

  • Inspectie

    Gids blz. 40, 41, 43, 69, 115, 124, 132-133 

    Klik hier

  • Inspraak

    Gids blz. 57, 59, 79-86, 106, 116, 125 

    Klik hier

  • Inspraakbeleid

    Gids blz. 79-86, 106, 116, 125 

    Klik hier

  • Internaat

    Gids blz. 50, 57, 59, 75, 111, 122

  • Interne bereoepscommissie

    Gids bzl. 133-134 

    Klik hier

  • Interne communicatie

    Gids blz. 86-89

    Klik hier

  • Interne dienst (voor preventie op het werk)

    Gids blz. 74, 75, 76

    Klik hier

Jtop

  • Jaarrekening

    Gids blz. 42, 66, 89, 103, 108, 133

    Klik hier

Ktop

  • Kamer van beroep

    Gids blz. 134

    Klik hier

  • Katholiek onderwijs

    Gids blz. 19, 27-34, 41, 43, 47, 49, 52, 70, 71, 87, 90, 97, 101, 110, 111, 119, 122-124, 133 

    Klik hier

  • Katholieke school (definitie van)

    Gids blz. 27, 31

    Klik hier

  • Kinderopvang

    Gids blz. 61 

    Klik hier

  • Kosteloosheid

    Gids blz. 42

    Klik hier

  • Kwaliteit

    Gids blz. 28, 30, 41, 43, 46, 47, 50, 51, 65, 105, 132

  • Kwaliteitsvol besturen

    Gids blz. 124-128

    Klik hier

Ltop

  • Lastgeving (volmacht)

    Gids blz. 49, 67, 87, 91, 99, 109-110, 114 

    Klik hier

  • Ledenregister

    Gids blz. 89, 101, 107 

    Klik hier

  • Leerlingenadministratie

    Gids blz. 63 

    Klik hier

  • Leerlingenraad

    Gids blz. 79, 80-81, 122 

    Klik hier

  • Leermiddelen

    Gids blz. 39, 40, 42 

    Klik hier

  • Leerplannen

    Gids blz. 39, 40, 41, 47, 52

    Klilk hier

  • Leerplicht

    Gids blz. 20 

    Klik hier

  • Leidraad (voor bestuursvergaderingen)

    Gids blz. 114-116 

    Klik hier

  • Lestijdenpakket

    Gids blz. 57-58, 115 

    Klik hier

  • LOC (Lokaal onderhandelingscomité)

    Gids blz. 52, 75, 79, 82-84, 85, 91, 116, 122 

    Klik hier

  • LOP (lokaal overlegplatform)

    Gids blz. 59-60, 122 

    Klik hier

Mtop

  • Maatschappelijke zetel

    Gids blz. 89, 96, 107, 135 

    Klik hier

  • Mandaat (Rooms-katholieke godsdienst)

    Gids blz. 39-40 

    Klik hier

  • Materieel beleid

    Gids blz. 69-74, 106, 112, 116, 125 

    Klik hier

  • Materieel beleid - AGIOn

    Gids blz. 64, 69-74, 124 

    Klik hier

  • Maximumfactuur

    Gids blz. 42 

    Klik hier

  • Medezeggenschapscollege (mzc)

    Gids blz. 74, 84-85, 122 

    Klik hier

  • Ministerie van onderwijs en vorming

    Gids blz. 21, 41, 44, 47, 49, 88, 135, 137

  • MVD-personeel (arbeiders)

    Gids blz. 44-45, 50, 55-56, 106 

    Klik hier

Ntop

  • Nascholing

    Gids blz. 34, 39, 44, 46, 50, 51-52, 64, 80, 115, 116, 118, 123 

    Klik hier

  • Netwerking

    Gids blz. 121-124

    Klik hier

  • Niet-onderwijsgebonden regelgeving

    Gids blz. 63

    Klik hier

  • Nieuwsbrieven

    Gids blz. 88, 91

    Klik hier

Otop

  • OCSG

    Gids blz. 55, 75, 79, 85-86, 122

    Klik hier

  • Om te dienen (Onderwijsbrief)

    Gids blz. 30-31

    Klik hier

  • Omkadering (pesoneelsformatie)

    Gids blz. 57-59, 106

    Klik hier

  • Onderwijs
    • Katholiek onderwijs
         Gids blz. 19, 27-34, 41, 43, 47, 49, 52, 57, 70, 71, 87, 90, 97, 101, 110, 111, 119, 122-124, 133 
         Klik hier
     
    • Onderwijsvrijheid
         Gids blz. 20-21
         Klik hier
     
    • Recht op onderwijs
         Gids blz. 19-20, 21-24
         Klik hier
  • Onderwijsaanbod

    Gids blz. 41, 57, 67, 85, 115 

    Klik hier

  • Onderwijsbrief

    Gids blz. 30-31 

    Klilk hier

  • Onderwijsinspectie

    Gids blz. 40, 41, 43, 69, 115, 124, 132-133 

    Klik hier

  • Onderwijsnet

    Gids blz. 21, 37, 61

    Klik hier

  • Onderwijstijd

    Gids blz. 41-42 

    Klik hier

  • Onderwijsvicariaat

    Gids blz. 27, 40, 119, 122, 123, 127

  • Ontbinding (van de vzw)

    Gids blz. 100, 103, 108 

    Klik hier

  • Onthaal

    Gids blz. 50, 77 

    Klik hier

  • Ontwikkelingsdoelen

    Gids blz. 41 

    Klik hier

  • Onverenigbaarheden

    Gids blz. 46, 98, 106, 111 

    Klik hier

  • Opdrachtsverklaring

    Gids blz. 19, 27-29, 32, 47, 49, 52, 87, 101, 133 

    Klik hier

  • Opstal

    Gids blz. 69, 70, 71, 137 

    Klik hier

  • Opvoedingsproject

    Gids blz. 27, 28, 30, 32-33, 37, 39, 41, 45-47, 49, 53, 55, 64, 79, 86, 87, 101, 105, 220, 112, 115, 123 

    Klik hier

  • OR - Ondernemingsraad

    Gids blz. 45, 52, 75, 79, 82, 84, 85, 106, 116, 122 

    Klik hier

  • Ouderraad

    Gids blz. 79, 80-81, 91, 122 

    Klik hier

  • Overheidsopdrachten

    Gids blz. 42, 63, 65, 69, 135 

    Klik hier

Ptop

  • Participatie (Inspraak)

    Gids blz. 35, 57, 59, 76, 79-86, 106, 116, 125, 127 

    Klik hier

  • Pastoraal

    Gids blz. 38-40, 87, 105, 112, 115, 123, 125 

    Klik hier

  • Patrimoniumtaks

    Gids blz. 68, 112 

    Klik hier

  • PC 152 en PC 225

    Gids blz. 44, 45, 55

    Klik hier

  • Pedagogisch en didactisch beleid

    Gids blz. 40-44, 105, 115, 125 

    Klik hier

  • Pedagogische begeleidingsdienst

    Gids blz. 41, 43, 51, 115, 123, 127, 133 

    Klik hier

  • Pedagogische raad

    Gids blz. 79, 80-81, 122 

    Klik hier

  • Penningmeester (financieel beheerder)

    Gids blz. 99, 105, 112 

    Klik hier

  • Personeelsadministratie

    Gids blz. 62 

    Klik hier

  • Personeelsbeleid

    Gids blz. 31, 44-57, 59, 87, 105, 111, 112, 115, 117, 125 

    Klik hier

  • Personeelscategorieën

    Gids blz. 47-48, 55, 58

    Klik hier

    ​       Ambten, Gids blz. 47-49, 57-59 - Klik hier

           Bekwaamheidsbewijzen, Gids blz. 47-49 - Klik hier

     

  • Personeelsformatie

    Gids blz. 57-59 

    Klik hier

  • Preventie van conflicten

    Gids blz. 53-54 

    Klik hier

  • Preventieadviseur

    Gids blz. 42, 75, 76-77, 116 

    Klik hier

  • Privacy

    Gids blz. 62, 63

  • Professionalisering

    Gids blz. 34, 39, 44, 46, 50, 51-52, 64, 80, 115, 116, 118, 123

    Klik hier

  • Puntenenveloppe

    Gids blz. 57-59 

    Klik hier

Rtop

  • Raad van bestuur

    Gids blz. 57, 66, 89, 95, 97-100, 101-103, 104-106, 107-114, 121, 122, 126, 133 

    Klik hier

  • RCC

    Gids blz. 57, 123 

    Klik hier

  • RCSG - Reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap

    Gids blz. 54-55, 122 

    Klik hier

  • Reaffectatie

    Gids blz. 54-55, 122 

    Klik hier

  • Recht van opstal

    Gids blz. 69, 70, 71, 107

    Klik hier

  • Register (ledenregister)

    Gids blz. 89, 101, 107 

    Klik hier

  • Reglement
    • Algemeen reglement
         Gids blz. 31-32, 33, 49-50
         Klik hier
     
    • Arbeidsreglement
         Gids blz. 32, 33, 49-50, 56, 83, 116
         Klik hier
     
    • Schoolreglement
         Gids blz. 21, 27, 28, 32, 33, 39, 41, 47, 60, 61, 80, 105 
  • Rekrutering van (bestuurs)leden

    Gids blz. 111 

    Klik hier

  • Rooms-katholieke godsdienst

    Gids blz. 27, 29, 30, 31, 38, 39-40, 43, 48, 49, 58, 59, 115, 124

    Klik hier

Stop

  • Salaristoelagen

    Gids blz. 63 

    Klik hier

  • Samenwerking (bundelen van krachten)

    Gids blz. 110, 121-124 

    Klik hier

  • Scholengemeenschap

    Gids blz. 31, 43, 46, 47, 49, 51-53, 54-55, 57-59, 75, 79, 82, 84-86, 87, 101, 106, 110, 115, 118, 119,-121, 122, 131 

    Klilk hier

  • Schoolorganisatie en -administratie

    Gids blz. 57-63, 106, 115, 125

    Klik hier

  • Schoolraad

    Gids blz. 33, 52, 75, 79-80, 81, 84, 91, 116, 122

    Klik hier

  • Schoolreglement

    Gids blz. 21, 27, 28, 32, 33, 39, 41, 47, 60, 61, 80, 105, 115

    Klik hier

  • Schoolwerkplan

    Gids blz. 27, 28, 32, 33-34, 39, 47, 80, 105, 115

    Klik hier

  • Secretaris

    Gids blz. 98-99, 104, 105, 111, 112, 114

    Klik hier

  • Selectie (van personeel)

    Gids blz. 46-47

    Klik hier

  • Statuten

    Gids blz. 88, 89, 95, 96-100, 101-105, 107-111, 113-114, 120, 132

    Klik hier

  • Structuurwijzigingen

    Gids blz. 57

    Klik hier

  • Subsidiëringsvoorwaarden (basisregels)

    Gids blz. 20

    Klik hier

Ttop

  • Taakverdeling

    Gids blz. 111-112, 118, 125

    Klik hier

  • Terbeschikkingstelling

    Gids blz. 52, 53, 54, 55, 62, 116

    Klik hier

  • Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (tabd)

    Gids blz; 49, 62

    Klik hier

  • Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (tadd)

    Gids blz. 48, 49, 54, 62

    Klik hier

  • Toetreding van leden

    Gids blz. 97, 102, 107

    Klik hier

  • Tucht

    Gids blz. 46, 49, 53-54, 81, 106, 119, 134

    Klik hier

Utop

  • Uitsluiting van leden

    Gids blz. 97, 98, 102, 103, 107, 108

    Klik hier

  • Urenpakket

    Gids blz. 58

    Klik hier

Vtop

  • Vakbondsafvaardiging

    Gids blz; 76, 81-82, 122

    Klik hier

  • Vaste benoeming

    Gids blz. 46, 48, 49, 51, 52-53, 54, 59, 62, 112, 116

    Klik hier

  • Verantwoordelijkheid

    Gids blz. 28-30, 32-, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 62, 65, 69, 74, 75, 79, 83, 87, 88, 89, 101, 106, 110-112, 114, 116-121, 125, 126, 131-139

    Klik hier

  • Vereffening

    Gids, blz. 100

    Klik hier

  • Vergaderen

    Gids blz. 80, 81, 83, 85, 87, 88, 91, 98, 99, 112, 113-114, 119, 122, 125, 126, 128

    Klik hier

  • Verlofstelsels

    Gids blz. 53, 62, 83, 106, 116

    Klik hier

  • Verzekeringen

    Gids blz. 56, 65, 74, 78, 79, 106, 111, 116, 135-139

    Klik hier

  • VIMKO

    Gids blz. 90, 121-124, 127

    Klik hier

  • Volmacht

    Gids blz. 49, 67, 87, 91, 99, 109-110, 114

    Klik hier

  • Voorzitter

    Gids blz. 91, 97-99, 104, 105, 111, 112, 113, 114

    Klik hier

  • Vrijwilligers

    Gids blz. 44, 56-57, 74, 136-138

    http://www.gidsvoorbesturen.be/node/41/Klik hier

  • VSKO - Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

    Gids, blz. 27, 31, 33, 34, 41, 49, 52, 55, 62, 69, 71, 80, 82, 88, 122, 123, 127, 128, 133

    Klik hier

  • Vzw

    Gids blz. 45, 56-57, 65-70, 89, 95-108, 109-111, 120-122, 125-126, 133-135, 137

    Klik hier

Wtop

  • Welzijnsbeleid

    Gids blz. 74-79, 106, 116, 125 

    Klik hier

  • Werkingstoelagen

    Gids blz. 63, 64-65, 66, 73, 106  

    Klik hier

Ztop

  • Zakelijk recht

    Gids blz. 69-71  

    Klik hier

  • Zware didactische apparatuur

    Gids blz. 73-74  

    Klik hier